От значение ли е притежаването на електронно устройство за регистриране на продажбите?

cash register

Всички сме наясно, че сме задължени да задържим касовия бон поне до излизане от търговския обект, който сме посетили. И голяма част от хората са се убедили, че често е много хубаво да задържаме фискалните бележчици малко повече в нас, защото се появяват много ситуации, като фискалната бележка е решение на значителна част от питанките, които се появяват.

Защо е важно да гледаме дали търговските обекти, посещавани от нас, притежават касови устройства?

Да поискаме фискален бон е не просто нашата задача, а и дълг. Всеки един търговски обект или местенце, от където можете да закупите определен продукт, трябва да притежава фискален апарат по наредба. И никой не трябва да толерира и да отминава с лека ръка пропуска на фискалния апарат. Касовата бележка, с която излизате от търговския обект, е този лист, с който бихте могли да подкрепите с доказателство, че това, което пренасяте в чантата или автомобила си, несъмнено е Ваше и че не сте го задигнали. Ако случайно сте собственик на търговки обект и касовият Ви апарат не върши работа по незнайна за вас вина, не го оставяйте настрана, а потърсете услугите на компания, която знае как да се справи с възникналия проблем.

Доверявайте се на компютрите и счетоводните програми.

Да разполагате с касов апарат в търговския си обект е Ваше задължение, което вярваме да спазвате. Но съществуват и много продукти, предлагани на пазара, в състояни са доста да помогнат на работата Ви. Става дума за притежаването на счетоводен софтуер и складов софтуер, като неминуемо ще направят работния процес в пъти по-лек, лесен и приятен.