Кратка история на новините

news

Новините са избор на подбрана вест за настоящите случки, като се представя от печат, електронна медия, интернет или пък от уста на уста между събеседници.

Английската дума “news” (новини), е измислена още през 14-ти век, от употребата на множественото число на термина “new” (нов). Малко преди да бъдат създадени печатните издания в началото на 17 век, са се използвали официалните бюлетини и правителствени постановления.

Първата официална употреба на доставна услуга за популяризиране на хартиени документации, е от Египет, където фараоните използвали куриери за популяризиране на техните постановления на територията на държавата ( 2400 г. пр.н.е.) . Точно тази практика почти сигурно ще притежава основи в значително древната практика на устни съобщения и е възможно да е основана върху тази вече съществуваща инфраструктура.

През Древен Рим държавните обяви или пък новинарски бюлетини са направени публично достояние от Юлий Цезар . Те са изписвани върху метал или камък и са слагани на публични места.

В Китай правителството използва бюлетини “типао”, разпространени сред съдебните служители по време на династия Хан (втори и трети век след Христа). Между 713 и 734 г. китайската династия Тан е писала бюлетините на съда ръчно на коприна и се е прочитала от служителите в правителството. През далечната 1582 г. по време на династията Минг в Пекин са разпространени първите лични листовки.

В днешно време начините за разпространяване на вести са много, като най-използвания е през интернет в новинарските медии и социалните мрежи.

Разгледайте още: http://www.manager.bg/best/бизнес