Животозастраховане

life insurance

Все повече от мъжете и жените са открити от своята застраховка, а не я пожелават сами. Всичко това е по този начин, защото повечето застрахователни агенти правят връзка с бъдещи клиенти без да е необходимо да чакат първо клиента да ги намери. Ако стане това, бъдещият клиент е необходимо да бъде наясно дали му е необходима застраховка и ако да, каква реално да е.

При живото-застраховането винаги се преминава през въпроса: „Имам ли нужда от подобен разход?”, а отговорът в абсолютно никакъв вариант не е само един. Този конкретен финансов разход зависи от конкретния клиент, от семейното му положение, нужди и доходи. За определени категории клиенти застраховката живот действително е изключително точен избор, като за много други – изобщо не е необходима.

Лицата, които би трябвало да премислят много внимателно възможността да си купят полица, са главно тези, които трябва да се грижат за семейство, деца или други техни близки зависят от тях. И така при нелеп инцидент с такова лице роднините му ще изпаднат в адски трудна ситуация, защото са разчитали на неговата помощ. Друга група хора, които е хубаво да имат застраховка “живот”, са точно тези с по-голям шанс от риск в работата си.

Не е наистина правилно твърдението, че домакини, които са се отдали на грижите за дома и гледането на децата, нямат необходимост от застраховка живот. Трудът им винаги е бил незаменим и ценен, но при случайно нещастие, семейството ще се наложи да решава и задължителния проблем от финансово естество, обвързан с отглеждането на малчуганите и примерно ангажирането на някого, който да се погрижи за тези деца.

Отделянето на парите на застрахователната полица е следващият по реда си въпрос. За да разберете каква реално застраховка ви е нужна, е необходимо да минете през 3 стъпки. Първо, помъчете се да решите какви ще са разходите на вашето семейство ако се случи най-лошото. Точно тези плащания в общи линии се разделят на разходи, идващи веднага след смъртта, и на моментни бъдещи разходи. Второ, преценете какви ще са постъпленията на фамилията, като ще е необходимо да покрият финансовите разноски, и 3-то, извадете от приходите финансовите разноски. Крайната сума пари е стойността, която би била нужна на вашето семейство. Избраната застраховка е нужно да възлиза на горепосочената сума, за да се справи с нуждите на семейството ви.